حمایت از حیوانات «محفلی برای تمامی انسانهای حقیقت طلب»
دستگاه جدید ژاپنی صدای گربه ها را ترجمه میکند
دستگاه جدید ژاپنی صدای گربه های خانگی را ترجمه میکند.
زمانی که این دستگاه را نزدیک دهان گربه بگیرد، کلماتی را اعلام میکند که ظاهرا همان حرفهایی هستند که گربه میخواهد بگوید.
برخی از افرادی که این دستگاه را امتحان کرده اند معتقدند که این دستگاه جواب درستی نمیدهد و فقط یک سری لغات را پشت سر هم بیان میکند اما سازنده دستگاه امیدوار است که آن را با قیمت بالا به فروش برساند.

قیمت این دستگاه پیشرفته حدود 75 دلار تخمین زده شده است

باجانداران خدا مهربانتر باشیم Designer: irspca.com کشتار حیوانات
0 مرغ
0 اردک
0 خوک
0 خرگوش
0 بوقلمون
0 غاز
0 گوسفند
0 بز
0 گاو و گوساله
0 جوندگان بجز خرگوش
0 کبوتر و دیگر پرندگان
0 بوفالو
0 اسب
0 الاغ و قاطر
0 شتر

اینها تعداد حیواناتی است که تا زمانیکه شما این صفحه را باز کردید توسط صنایع تولید گوشت، شیر و تخم مرغ در سراسر جهان کشته شده اند

document.write('
');