حمایت از حیوانات «محفلی برای تمامی انسانهای حقیقت طلب»
نگهداری بهتر از ماهیهای قرمز عید نوروز
چندنکته ی مهم در خصوص نگهداری از ماهیهای قرمز عید
 
 

1بایستی حتما درنظرداشت که به ماهی درهر روز در سه وعده ی غذایی صبح، ظهر و شب به مقدار بسیار کم غذا ریخت

2ظرف نگهداری آنها نیز باید خیلی بزرگ باشدتا آنها بیشتر احساس راحتی کنند به هیچ وجه نباید به ظرفهای کوچک ماهی که فروش آنها معمول است اکتفا نمود باید مکان بزرگی رادر اختیار ماهی قرار داد تا بیشتر احساس راحتی نماید

3به هنگام تعویض آب آنها بایستی ازنبودن کلر آب درآب تازه اطمینان خاطر داشت برای این کارظرف آبی رابه مدت حداقل دوازده ساعت در کنار ماهی بگذارید تا کلر آن به کلی از بین برود ضمن اینکه انجام این کار باعث می شود دمای آب مناسب ومتناسب با دمای قبلی باشد که ماهی در آنجا حضور داشت
تغییر دمای شدید وزیاد باعث سکته و مرگ ماهی ها خواهد شد

4از ظربه زدن به دیواره ها وظرف آب نیز حتما جلوگیری شود انجام این کار باعث سکته و مرگ ناگهانی ماهیها خواهد شد
 
در پایان باید بگم که اگر سوالی در این خصوص باشه در خدمتم

باجانداران خدا مهربانتر باشیم Designer: irspca.com کشتار حیوانات
0 مرغ
0 اردک
0 خوک
0 خرگوش
0 بوقلمون
0 غاز
0 گوسفند
0 بز
0 گاو و گوساله
0 جوندگان بجز خرگوش
0 کبوتر و دیگر پرندگان
0 بوفالو
0 اسب
0 الاغ و قاطر
0 شتر

اینها تعداد حیواناتی است که تا زمانیکه شما این صفحه را باز کردید توسط صنایع تولید گوشت، شیر و تخم مرغ در سراسر جهان کشته شده اند

document.write('
');